Атестація працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Атестація педагогічних працівників навчальних закладів за видами освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти України.

 1. Наказ щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
 2. Постанова Кабінета Міністрів України щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 3. Наказ про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти
 4. Наказ про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 5. Закон України про освіту
 6. БСШ №16 наказ про створення атестаційної комісії в 2020/2021 навчальному році
 7. БСШ №16 витяг з наказу про організацію та проведення атестації

На допомогу вчителю

 1. Методичний паспорт педагогічного працівника
 2. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників і науково-педагогічних працівників
 3. Створення вчителями освітнього блогу. Збірник методичних рекомендацій та порад
 4. Приклад презентації педагогічної діяльності вчителя
 5. Приклад самопрезентації педагогічної діяльності вчителя вищої категорії